Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0486 - 769 049

Adres

Gasolietank-reniging
Palenrij 6a
5411 LX Zeeland

 Contact: 0486 - 769 049

Het niet behalen van emissie eisen binnenvaart schip

Gasolie sludge zorgt voor slechtere verbranding

U doet alles volgens het boekje, maar worden de emissie eisen die gesteld worden aan uw binnenvaart schip niet of nauwelijks gehaald? Grote kans dan in één of meerdere bunkers de gevreesde gasolie bacterie aanwezig is, met gevolg sludge die een optimale verbranding in de weg zit, of zelfs voor uitval kan zorgen. Dit is een probleem die bij heel veel binnenvaart schepen voorkomt.

Bacteriesludge is de restafval van bacterie in biogasolie. Het laat zich het beste omschrijven als 'drab' in de gasolietank. Wanneer u sludge in uw filter of tank constateert, heeft u zeer waarschijnlijk te maken met de gevreesde gasoliebacterie.  Een andere vorm van drab wordt veroorzaakt door de snelle veroudering van de tegenwoordige gasolie. Hierdoor gaan moleculen aan elkaar klonten en slaan  als bezinksel neer op de bodem van de tank. Uiteindelijk vormt zich een laag drab.

Biogasolie (FAME) is weliswaar beter voor het milieu maar trekt o.a. ook 8 keer meer vocht aan dan de conventionele gasolie. Vocht in de tank is een grote veroorzaker van problemen. Zo is vocht een grote voedingsbodem voor de zogenoemde gasolie bacterie. Bacteriegroei in de tank zorgt voor een dikke laag slijmerige drab in de tank die vroeg of laat wordt opgezogen in het brandstofsysteem met alle gevolgen van dien. Hoger gasolieverbruik, minder vermogen,  verstopte filters, verstopte leidingen, defectie injectoren en brandstofpompen die uiteindelijk tot uitval leiden.

Hoe ontstaat sludge:


In gasolie kan vocht/condens komen. Ten opzichte van conventionelele gasolie, bevat biogasolie minder zwavel en heeft het de eigenschap water aan te trekken.

Door het water in de gasolie, kunnen bacterien niet alleen overleven, maar ook gedijen en uitbreiden. Met name bij temperatuurschomelingen, kan er heel snel een grote kolonie ontstaan

De gasoliebunker raakt zwaar bevuilt. Er ontstaat een laag biomassa  en op de bodem een slijmerige sludge laag, wat de restafval van de bacterie kolonie is.

Door deze sludge raken filters, leidingen, pompen en injectoren verstopt. Uitval en schade is het gevolg. Emissieeisen die niet behaald worden...

Wat kunt u aan Sludge doen

Wanneer u Sludge constateert, en dus de bacterie reeds in uw gasolie tank / bunker floreert, biedt eigenlijk alleen een grondige reiniging van uw gasolie ltank de oplossing. Hierbij wordt de bacterie ook echt verwijderd, en alle bacterie / afval resten (de sludge) die voor motorstoringen kunnen veroorzaken, zijn uit de gasolieen tank gefilterd.

Gasolietank reiniging voor de binnenvaart is een specialistiche klus, waarbij wij met een speciaal ontwikkeld mobiel spoel- en filtersysteem de gasolie bunker reinigen. De Sludge (=drab) en het water worden uit de tank en brandstof gefilterd.